Nhà liên hoàn 2 khối cầu mây D2.164-35.5

35.500.000 

0943.685.786