LH nhà nấm 2 khối D3.194a-17.3

17.300.000 

0943.685.786