Khối nhà nấm D1012-10.15

10.150.000 

0943.685.786