Nhà LH 4 khối thê chất D1.176-68.3

68.300.000 

0943.685.786