Thang bò cong D1013-3.05

3.050.000 

0943.685.786