Xe đạp DTS 08-7.8

7.800.000  6.250.000 

0943.685.786