LH 2 khối mái Thỏ xích đu D2.140-33.5

33.500.000 

0943.685.786