LH 2 khối Xích đu D2.145-27.5

27.500.000 

0943.685.786